بانكی نیشتیمانی بۆ زانیاری یاسایی

تەشریعی كوردستان

1- یاسا: بەكار دێت بۆ دۆزینەوەی یاساكان.

2- جۆرەكانی تری تەشریع: بەكاردێت بۆ دۆزینەوەی (ڕێنمایی، فەرمان، بەیان، ...) جگە لە یاسا.